ETKİNLİKLER

Worldminia 14.04.2016

ANITKABİR

TÜRKİYE, ANKARA

Anıtkabir ,Ankara’da Atatürk için yaptırılmış olan anıt niteliğinde bir kabirdir.
Ankara kentinin, kaleden sonra en yüksek yeri olan Rasattepe’dedir.
Atatürk öldüğü zaman Atatürk’e lâyık bir mezar yapılabilmesi için de uluslararası bir proje yarışması açılmıştı. Yarışmayı Türk mimarlarından Emin Onat ile Orhan Arda’nın ortaklaşa yaptıkları proje kazandı. Anıtkabir’in yapımı 1945’te başladı, 1953’te tamamlandı.
Anıtkabir üç bölümden meydana gelir: yol, avlu ve şeref salonu. Yolun iki yanına aslan heykelleri, meşaleler ve servi ağaçları dikilmiştir. Bunun ucunda avlu yer alır. Avlunun sol ucunda kabir kısmı yer alır. Bunun içindeki şeref salonunun pencerenin önünde lahit bulunur. Mezar lahdin altındadır.
Ayrıca 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün de mezarı da 1973 den beri Anıtkabir’ de bulunmaktadır.

ANITKABİR

TURKEY,ANKARA


The Mausoleum is the tomb monument built for Ataturk in Ankara.
It is at the highest position of Ankara, called Rasattepe.
When Ataturk died, in order to make a worthy grave for Atatürk, was opened an international project competition. This competition was won jointly by Orhan Arda and Emin Onat. The Mausoleum had begun in 1945 and completed in 1953.
The Mausoleum consists of three parts: roads, courtyards and reception rooms. Road on both sides, there are the lion statues, torches and cypress trees were planted. At the end of this road, there is the courtyard. At the left of the courtyard, there is the reception rooms. In this room, in front of the window, there is the tomb and the grave is under that tomb.
The site is also the final resting place of İsmet İnönü, the second President of Turkey, who was interred there after he died in 1973. His tomb faces the Atatürk Mausoleum, on the opposite side of the Ceremonial Ground.

ASLANLI YOL

TÜRKİYE, ANKARA- ANITKABİR

 

Anıtkabir' de ziyaretçileri Atatürk'ün huzuruna hazırlamak için yapılmış olan 262 metre uzunluğundaki yolun iki yanında oturmuş pozisyonda 24 oğuz boyunu temsil eden 24 tane aslan heykeli bulunur. Heykeller çift çift sıralanmıştır ki bu da Türk milletinin birlik ve beraberliğini temsil eder. Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği önem nedeniyle, Anadolu'da uygarlık kuran Hititler'in sanat üslubu ile yapılan aslan heykelleri kuvvet ve sükûneti temsil eder. Yol traverten taşları ile döşelidir. Yolun sonunda Türk bayrağı ve Çankaya görünür. Heykeller Hüseyin Anka Özkan'ın eseridir.

LION ROAD

TURKEY, ANKARA- ANITKABIR


On both sides of the 262 meters long road, which was built to make visitors ready for the presence of Atatürk, there are 24 lion statues in sitting position. The lion statues are in pairs, which represents the unity and solidarity of the Turkish nation. And also symbolize power and endurance in the Turkish mythology and which were sculpted in the art style of Hittites, who once founded a civilization in Anatolia, due to the fact that Atatürk attached great importance to the Turkish and Anatolian history, symbolize power and stillness.
Both sides of the Lion Road are decorated with juniper trees and flowers. The road is paved with travertine stones. There is a Turkish flag at the end of the road and Çankaya is seen far ahead. These statues are also the works by Hüseyin Özkan.

 

 

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ ANITI

TÜRKİYE, ÇANAKKALE

 

 

Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale il sınırları içindeki Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Boğazı'nın ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer alır. 1915 yılında I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden 253.000 Türk askerin anısına yaptırılmıştır. Feridun Kip, İsmail Utkular ve Doğan Erginbaş tarafından tasarlanmıştır. Üzerinde 25x25 m kaide yer alan 4 ayak üzerine oturtulmuş olan yapının yüksekliği 41,7 metredir. Atatürk'ün "Çanakkale kahramanlarının hakkı 40 metre yüksekliğinde anıt yapılsa dahi ödenmez" sözü vardır. Buna Atatürk'ün boyu eklenerek 41.70 metre yüksekliğinde yapılmıştır.

 

ÇANAKKALE MARTYRS' MEMORIAL

TURKEY, ÇANAKKALE


The Çanakkale Martyrs' Memorial is a war memorial commemorating the service of about 253,000 Turkish soldiers who participated at the Battle of Gallipoli, which took place from April 1915 to December 1915 during the First World War. It is located within the Gallipoli Peninsula Historical National Park on Hisarlık Hill in Morto Bay at the southern end of the Gallipoli peninsula in Province, Turkey. The 41.70 m high monument is in the form of four square columns 7.5 m wide with 10 m space between each other, topped by a concrete slab of 25 by 25 m .It was normally 40 meters and the height of Ataturk is also added and made 41,70mt height.

 

İZMİR SAAT KULESİ

TÜRKİYE, İZMİR

 

 

İzmir Saat Kulesi, Konak Meydanı Konak ilçesinde bulunan tarihi saat kulesidir. Saat kulesi Levanten Fransız mimar Raymond Charles Pere tarafından tasarlanmış ve Abdülhamid'in tahta geçişinin 25. yıldönümünü anmak için 1901 yılında inşa edildi. 25 metre yüksekliğindeki kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edildi. Saat Kulesi'nin inşaatında kullanılan yeşil ve kırmızı mozaikler Efes'ten, esas bünyeyi oluşturan taşlar ise Sarayköy'den getirildi. Kule 25 metre boyunda olup, dairesel esas etrafında dört çeşmesi vardır ve kolonlar Kuzey Afrika temasını esinlendirir. Somaki mermer sütunlara sahip Saat Kulesi, 1928 ve 1974 yıllarında meydana gelen şiddetli depremlerde hasar görmüş, ancak kısa sürede tamir edilmişti. 

IZMIR CLOCK TOWER

TURKEY, IZMIR


Izmir Clock Tower is a historic clock tower located at the Konak Square in Konak district of İzmir, Turkey. The clock tower was designed by the Levantine French architect Raymond Charles Père and built in 1901 to commemorate the 25th anniversary of Abdülhamid II's accession to the throne The clock itself was a gift from German Emperor Wilhelm II. It is decorated in an elaborate Ottoman architecture style. The tower, which has an iron and lead skeleton, is 25 m high and features four fountains, which are placed around the base in a circular pattern. The columns are inspired by Moorish themes. Clock Tower was damaged in 1928 and in 1974 by earthquake, but had been repaired in a short time.

 

DOLMABAHÇE SAAT KULESİ

TÜRKİYE, İSTANBUL

 

 

 

 

Dolmabahçe Saat Kulesi İstanbul’ da Dolmabahçe Sarayı’nin dışında yer alır. Kule, Osmanlı padişahı II.Abdülhamid (1842-1918) tarafından sipariş edilerek Dolmabahçe Sarayı'na eklendi. 1890 ve 1895 arasında saray mimarı olan Sarkis Balyan tarafından tasarlanan ve Hazine Kapısı önünde Dolmabahçe Camii'nin yanında yer alan bu kule Osmanlı neo-barok stilinde tasarlanmıştır. Dört taraflı, dört katlı kule, 27 m yükseklikte ve 8,5m × 8,5 m bir taban alanı üzerinde durur. Her bir cephesinde saat bulunur. Saatler Fransız imalatıdır. Deniz tarafındaki saat ayrı kurulurken, diğer üçünün kurulması birlikte olur. Saatçibaşı Johann Meyer tarafından takılan Paul Garnier markalı saat 1979`da kısmen elektronik sisteme çevrilmiştir ve çalışır durumdadır. Saat kulesinin deniz ve kara tarafındaki cephelerinde Sultan II. Abdülhamit'in tuğrası bulunur.

DOLMABAHÇE CLOCK TOWER

TURKEY, İSTANBUL


Dolmabahçe Clock Tower is situated outside Dolmabahçe Palace in Istanbul, Turkey. The tower was ordered by Ottoman Sultan Abdülhamid II (1842–1918) and designed by the court architect Sarkis Balyan between 1890 and 1895. The clock tower was added to Dolmabahçe Palace, and stands in front of its Treasury Gate on a square along the European waterfront of Bosphorus next to Dolmabahçe Mosque. Designed in Ottoman baroque style, the four-sided, four-story tower stands on a floor area of 8.5m × 8.5 m at a height of 27 m. Its clock was manufactured by the renowned French clockmaker house of Jean-Paul Garnier, and installed by the court clock master Johann Mayer. In 1979, the original mechanical clock was converted partly to an electrical one. On two opposite sides of the tower, the tughra of Sultan Abdulhamid II is put on.


AYASOFYA

TÜRKİYE, İSTANBUL

 

En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya; sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilir. Bu yapı daha 6.yy'da Doğu Romalı Philon tarafından da, dünyanın 8.incisi harikası olarak nitelendirilmiştir. Bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapıdır. Bu yapı, İmparator Justinianos tarafından (527-565) dönemin iki önemli Mimarı olan Tralles'li (Aydın) Anthemios ile Miletos'lu (Balat) İsidoros'a yaptırılmıştır. Yapım çalışmaları sırasında iki baş mimar ile birlikte 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi çalıştığı kaynaklarda geçer. Yapımına 23 Şubat 532'de başlanmış, 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537' de ibadete açılmıştır. 916 yıl boyunca kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl boyunca cami olarak kullanılmıştır. Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile 1935 yılında Ayasofya müze olarak kapılarını ziyarete açmıştır.

 

HAGIA SOPHIA

TURKEY, İSTANBUL


Hagia Sophia is the one of the most visited museums and most prominent monuments in the world in terms of art and the history of architecture. It has also been called “the eighth wonder of the world” by East Roman Philon as far back as the 6th century. The current Hagia Sophia is the third construction, done in a different architectural style, even though it occupies the same location as the previous two. The original building was constructed by the most important architects of the period (527-565), Anthemios and Isidoros, under the order of Emperor Justinianos. It is mentioned in the resources that during its construction period, the two prominent architects each had 100 architects working under them, who in turn had 100 workers each working under them. It was used as a church for 916 years but, following the conquest of Istanbul by Fatih Sultan Mehmed, the Hagia Sophia was converted into mosque. Afterwards, it was used as a mosque for 482 years. Under the order of Atatürk and the decision of the Council of Ministers, Hagia Sophia was converted into a museum in 1935.

 

 

SÜLEYMANİYE CAMİİ

TÜRKİYE, İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1558 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen camidir. Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Dört fil ayağı üzerine oturan caminin kubbesi 53 m. yüksekliğinde ve 27,5 m çapındadır. Süleymaniye camiinin 4 minaresi vardır. Bunun nedeni Kanuni'nin İstanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah; bu dört minaredeki on şerefinin de Osmanlının onuncu padişahı olduğunun bir işaretidir.

SULEYMANIYE MOSQUE

TURKEY,ISTANBUL


Suleymaniye Mosque, is built by Mimar Sinan between the years 1551-1558 on behalf of Sultan Suleyman the Magnificent, in Istanbul. It is described as a journeyman work of Mimar Sinan and and it was built as a part of the Suleymaniye Külliyesi which consists a complex school, library, hospital, hamam. The mosque is resting on four elephant feet and the dome of the mosque is 53 m. height and 27.5 m in diameter. There are four minarets of Suleymaniye mosque. The reason for this fourth, Sultan Suleyman the Magnificent was the 4th Ottoman sultan after the conquest of Istanbul and the ten Şerife on the minaret was a sign that he was the 10th Ottoman sultan.

 

GALATA KULESİ

TÜRKİYE – İSTANBUL

 

 

Kule 1349'da Cenovalılar tarafından Galata'yı çevreleyen surların başkulesi olarak inşa edilmiştir. Yapılışı hakkında çeşitli söylentiler vardır. Başlangıçta İsa Kulesi olarak adlandırılan kule, Osmanlılar döneminde zindan ve gözlemevi olarak kullanılmıştır. Yangın ve fırtınalardan sonra sık sık restore edilen bina, son olarak 1964'de onarım görmüş ve 1967'de yeniden kullanıma açmıştır. Galata semti, her gün yeniden keşfedilmeyi, yapraklarının daha sık karıştırılmasını bekleyen bir tarih kitabı gibidir. 

GALATA TOWER

TURKEY – ISTANBUL


Galata Tower is built in 1349 as the scales of the surrounding walls by the Genoese. There are many rumors about construction. Originally, the tower called Tower of Christ, and was used as a prison and the observatory during the Ottoman era. After the storms and fires it was often restored. Finally the building was restored in 1964 and in 1967 it was opened for re-use. Galata district,is to be rediscovered every day, and is like a history book waiting to be returned the pages.

 

EYFEL KULESİ

 FRANSA ,PARİS 

 

 

 

 

 

 

 

Eyfel Kulesi Paris'deki demir kafes kuledir. İsmini,1889 da dünya fuarı için Gustave Eiffel'in firması tarafından, Fransız Devrimi'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde inşa edilmiştir. Adını firma olan Gustave Eiffel'den alır. Kule, aynı zamanda tüm dünyada Fransa'nın sembolü halini almıştır. En büyük turizm cazibelerinden biri olan Eyfel Kulesi, Parisin en yüksek yapısıdır ve dünyanın en çok ziyaret edilen ücretli anıtıdır; 2011 yılında 6.980.000 kişinin ziyaret ettiği belirtilmiştir.

EIFFEL TOWER

FRANCE, PARIS


The Eiffel Tower is an iron lattice tower. It was named after the engineer Gustave Eiffel, whose company designed and built the tower. Erected in 1889 as the entrance arch to the 1889 World's Fair, it has become both a global cultural icon of France and one of the most recognizable structures in the world. The tower is the tallest structure in Paris and the most-visited paid monument in the world; 6.98 million people ascended it in 2011.

BİG BEN  -ELIZABETH KULESİ 

İNGİLTERE, LONDRA

 

 

Big Ben (İngilizcede: Büyük Benjamin), Londra'da Westminster Sarayı'nın yanındaki ünlü saat kulesidir. Dünyanın en büyük ikinci dört taraflı saatidir. Kule eski Westminster Sarayı'nın 16 Ekim 1834'de bir yangın ile tahrip olmasından sonra Charles Barry'nin yeni saray tasarımının bir parçası olarak dikildi. Kule Victoria Gotik stilinde ve 96.3 metre yüksekliğindedir. "Big Ben" aslında saat kulesinin çanının adıdır, ancak halk tarafından tüm yapıyı belirtmek için kullanılır olmuştur. Daha önce Saat Kulesi olarak adlandırılan yapı resmi olarak Eylül 2012 yılında “Elizabeth Kulesi” olarak değiştirildi.

BIG BEN  - ELIZABETH TOWER

UNITED KINGDOM, LONDON


Big Ben (in English: Large Benjamin), the famous clock tower next to the Palace of Westminster in London is. It is the world's second largest four-sided clock. After the old Palace of Westminster was being destroyed by a fire , the tower was erected as part of the design of Charles Barry's new palace on 16 October 1834,. Tower is in Victorian Gothic style and has a height of 96.3 meters. "Big Ben" is actually the name of the bell of the clock tower, but by the people of the entire structure has been used to specify. Officially, the tower itself is called “Elizabeth Tower.” It was previously called Clock Tower, but was renamed in September 2012.

 

PİSA KULESİ

İTALYA, PİSA

 

 

Pisa Kulesi, İtalya'nın kuzeyindeki Pisa şehrinde “Mucizeler Meydanı”nda yer alan ve şehir katedralinin çan kulesi olarak ana yapıdan ayrı olarak 1173'te yapılmıştır. Ünlü Pisa Kulesi, bir çan kulesidir. 56 metre yüksekliktedir. Üzerine 294 basamaklı bir merdivenle çıkılır. Pisa Kulesi bitirildiği tarihten itibaren güneye doğru 3.99 derece eğilmeye başlamıştır. Bunun sebebi temeldeki yumuşak zemindeki bir çökmedir. Kule, Pisa'nın gücünün ve zenginliğinin bir sembolü olarak Cenova ve Venedik'e rakip olarak yapılmıştır. Roma Kolezyumu gibi, Pisa Kulesi de İtalya'da bulunan ortaçağ dünyasının özel yapılarından biridir.

LEANING TOWER OF PISA

 ITALY, PISA

Leaning Tower of Pisa, Italy, north of Square of Miracles in Pisaand the main structure is made separately of the city's cathedral in 1173. The famous Leaning Tower of Pisa, is a bell tower. The height of the tower is about 56 metres and has 294 steps. It now leans at about 3.99 degrees.. The reason for this is basically a sag in the soft ground. The Tower had been made as a symbol of power and wealth as a rival to Genoa and Venice. Like the Roman Colosseum, the Leaning Tower of Pisa is one of the specials of the medieval world that is located in Italy.

 

©2014 TerraCity Alışveriş Merkezi.